ITC International, Olivová 4, Praha 1 110 00, Czech Republic +420 603 333 953 ITC International, Jugoslavskych partzyanu 1580, Praha 6 160 00, Czech Republic info@itc-international.eu
header01.jpg.zal

Vzdělávací program podpořený v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Středočeský kraj

Název: Metodika e-learningového vzdělávacího programu pro lektory

Název globálního grantu: podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/02.0041

Hmotný majetek určený pro pilotáže obou cílových skupin: lektorů dalšího vzdělávání a lektorů Středočeského kraje, byl pořízený z prostředků poskytovatele grantu.

Přehled modulů pro lektory SOU a SOŠ Kladno

Modul 1 – REVIZE ZÁKLADŮ IT - OSNOVA

• Základní pojmy v IT
• Používání PC a práce se soubory ve Windows
• Práce s textem
• Grafika a práce s obrázky
• Práce s Internetem

Modul 2 - PŘEDSTAVENÍ MOODLE - USPOŘÁDÁNÍ, VYTVOŘENÍ A NASTAVENÍ KURZU

• Úvod do e-learningu
• Uspořádání a teorie kurzu v Moodle
• Vytvoření kurzu v Moodle
• Nastavení kurzu v Moodle
• Volba uspořádání struktury kurzu
• Uspořádání a vytvoření bloků

Modul 3 - ZAŘAZENÍ UŽIVATELÉ A JEJICH PRÁVA, NAPLNĚNÍ KURZU STUDIJNÍMI MATERIÁLY

• Uživatelé a jejich práva v Moodle
• Zařazení uživatele do kurzuPracovní skupiny
• Ruční vložení uživateleNaplnění kurzu studijními materiály
• Práce s HTML editorem
• Vložení souboruModul stránka a popisek

Modul 4 - MODULY V MOODLE - TESTY, ÚKOLY, ANKETY, VYHODNOCOVÁNÍ, APOD.

• Moduly činností
• Vytváření a vkládání úkolů
• Vytváření a vkládání testů
• Vyhodnocování/známkování činností
• Doplňkové moduly - novinky, kalendář, anketa, ...

Modul 5 - ONLINE PILOTÁŽ: VYTVÁŘENÍ KURZŮ - NAPLNĚNÍ KURZU OBSAHEM

• práce s multimédii
• vkládání internetového obsahu
• optimalizace kurzu a vložených materiálů
• příprava a vyhotovení vlastního kurzu
• průběžné vytváření kurzů v rámci procvičení získaných znalostí

Přehled modulů pro lektory pana Langa

Modul 1 – REVIZE ZÁKLADŮ IT - OSNOVA

• Základní pojmy v IT
• Práce s textem
• Grafika a práce s obrázky
• Práce s Internetem

Modul 2 - TEORIE A PRINCIP MOODLE

• Úvod a princip e-learningu
• Uspořádání a teorie kurzu v Moodle
• Jak využít pracovní nástroje Moodle v praxi

Modul 3 - TVŮRCE KURZU V MOODLE A PRÁCE S KURZEM

• Uživatelé a jejich práva v Moodle
• Zařazení uživatele do kurzuPracovní skupiny
• Ruční vložení uživateleNaplnění kurzu studijními materiály
• Práce s HTML editorem
• Vložení souboruModul stránka a popisek

Modul 4 - PRAVIDLA ROLÍ, TESTY A MODULY

• Moduly činností
• Vytváření a vkládání úkolů
• Vytváření a vkládání testů
• Vyhodnocování/známkování činností
• Doplňkové moduly - novinky, kalendář, anketa, ...

Modul 5 - ONLINE PILOTÁŽ

• Vytvoření kurzu a editace kurzu
• Práce se soubory
• Práce s uživateli
• Komunikační prostředky v systému Moodle a jejich využití v praxi


Žádost o dodatečné informace z projektu CZ.1.07/3.2.11/02.0041:

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London

Our website only uses necessary cookies. By browsing you accept that.

OK